Coaching, zwłaszcza w Polsce, pojawił się całkiem niedawno. Wiele posiada metod, jednak stosuje się je zależnie od jego rodzaju. „Coaching kadry kierowniczej” (Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter) przedstawia modelowy sposób postępowania (ACHIEVE oparty na 7-rdzeniowych umiejętnościach coacha i 7-etapowej procedurze realizacji.
Publikacja składa się z czterech głównych części. W pierwszej autor wprowadza nas w tematykę: przytacza historię rozwoju coachingu kadry kierowniczej oraz wskazuje szereg zmian, które się do niego przyczyniły. Upadek tradycji religijnych, różnorodność w strukturze rodziny , globalizacja rynku pracy , większa jej złożoność oraz częstsze zmienianie nie odbiły się bez echa. Choć w świecie zachodnim wzrósł dobrobyt, jesteśmy zmuszeni nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i uczyć się nowych rzeczy, co również ma tutaj ogromne znaczenie.
Najkrócej rzecz ujmując można stwierdzić, że omawiane zagadnienie jest „nauką i sztuką facylitacji osobistego i zawodowego rozwoju uczeniem się i działaniem menadżera przez rozszerzanie możliwości, jakie daje mu jego naturalne zachowanie”.
Druga część – najbardziej dla mnie interesująca – jest skondensowaną informacją o kompetencjach profesjonalnego coacha. W pierwszej kolejności dowiemy się zatem jak zbudować kontakt, co na niego wpływa: np. mowa ciała, wygląd zewnętrzny, tonacja głosu itd. Myślę, że można odnieść to do każdego typu relacji. Następnie pokreślona zostaje rola umiejętności słuchania, kreatywnego zadawania pytań, udzielania informacji zwrotnych oraz precyzyjnego określania celu. Ostatnie rozdziały z tej części traktują o indywidualności i intuicji, jakże ważnych w zawodzie coacha.
Część trzecia i czwarta stanowią opis modelu Achieve i jego zastosowanie. Składa się on z siedmiu etapów:
1.Oceń aktualną sytuację (Assesz the current situation).
2.Wykreuj opcje metodą burzy mózgów (Creative brainstorming of alternatives).
3.Sprecyzuj cel (Hone goals).
4.Zainicjuj opcje (Initiate options).
5.Ewaluuj opcje (Evaluate options).
6.Zaprojektuj działania (Valid action programme design).
7.Motywuj – wzbudzaj entuzjazm (Encourage momentum).
Od lat pozytywnie wpływa na funkcjonowanie wielu liderów w różnego typu organizacjach. Autorzy bardzo rzeczowo i konkretnie charakteryzują poszczególne kroki oraz powołują się na przykłady z nimi związane.
Publikacja ta dostarczyła mi wielu informacji o tym jak odnaleźć się w relacji coach – coachowany. Poznałam masę nowych pojęć godnych zastosowania również w sferze osobistej. Powinien przeczytać ją każdy, który niekoniecznie myśli tylko o executive coachingu, lecz także o innych jego rodzajach. Najważniejsze dla mnie jest to, że została stworzona na bazie rozległej praktyki i obustronnych doświadczeń. Przystępny język na pewno nie ograniczy amatorów, a zaspokoi najbardziej zgłodniałych wiedzy starych wyjadaczy. Dobra książka, polecam.