Koniec roku szkolnego i zbliżające się wakacje powodują rozprężenie w programie nauczania i są znakomitą okazją, by naukę kontynuować w terenie, np. na wycieczkach szkolnych. Wycieczki szkolne zwykle zostają w pamięci uczniów bardzo długo z kilku względów. Po pierwsze są przygodą, oderwaniem od rutyny, tak samo wyglądających dni szkolnych. Po drugie są elementem integrującym grupę – więzi koleżeńskie nie ograniczają się do sąsiada z ławki, a emocje związane z oczekiwaniem na nieznane udzielają się wszystkim, dzieci łatwo zachęcić do gier, zabaw. Po trzecie są elementem dydaktycznym – przekazywana wiedza zostaje dłużej w pamięci. Historie, wykłady są wizualizowane (przeprowadzane doświadczenia, wizyta w muzeum, udział np. w zajęciach lepienia naczyń z gliny), mają zatem o wiele ciekawszy charakter i są narzędziem do rozbudzenia ciekawości młodych ludzi, poszerzenia horyzontów. Wycieczki szkolne to nie tylko wyjazd do innego miasta, to także zwiedzanie i poznawanie historii najbliższej okolicy.