Fan Club Speedway Apator Toruń powstał na początku 1992 z inicjatywy Zdzisława Wiśniewskiego – obecnego prezesa, który pewnego lutowego dnia ogłosił w rozgłośni radiowej firmy Apator SA informację o organizowaniu Fan Clubu.
Na pierwszym zebraniu, na które przybyło ok. 20 sympatyków czarnego sportu przedstawiono warunki członkostwa oraz prawa i obowiązki przyszłych członków, a także omówiono zasady funkcjonowania Fan Clubu.
Zainteresowanie przybyłych kibiców uczestnictwem w strukturach Fan Clubu przeszło oczekiwania organizatorów spotkania. W ciągu kilku dni nowo powstała organizacja liczyła już ok. 50 członków. Pierwszym prezesem wybrany został Zdzisław Wiśniewski, pełniący tę funkcję już trzecią kadencję.
Obecnie Fan Club liczy ok. 60 członków pełniących różne funkcje w jego strukturach.
Jednym z nich jest mistrz świata i wielokrotny medalista mistrzostw świata, były zawodnik KS „APATOR” Toruń PER CHRISTER JONSSON, któremu uchwałą Walnego Zebrania z dnia 27 stycznia 1995 nadano godność honorowego członka Fan Clubu Speedway Apator Toruń.
Podstawowym celem działalności Fan Clubu jest propagowanie sportu żużlowego i współpraca w tworzeniu odpowiednich warunków przy organizacji imprez sportowych na obiekcie KS „Apator” Toruń.
Fan Club organizuje zebrania i spotkania z zawodnikami, prace na obiekcie KS”Apator”, prowadzi prace wychowawcze z młodzieżą szkolną w celu podnoszenia kultury kibica sportowego.
Członkowie Fan Clubu mają obowiązek brać czynny udział w pracach Fan Clubu i pracach na obiekcie KS „Apator”, godnie reprezentować barwy Fan Clubu i strzec jego honoru, dbać o stałe podnoszenie kultury kibica sportowego, chronić własność Fan Clubu i KS „Apator” Toruń. Członkowie klubu działają społecznie.
Władzami Fan Clubu są: Walne Zebranie oraz Zarząd.
W wyborach przeprowadzonych 9 marca 2001 do Zarządu Fan Clubu na lata 2001-2002 weszli:
Zdzisław Wiśniewski – prezes,
Jarosław Katarzyński – wiceprezes,
Roman Affeldt – wiceprezes,
Stanisław Wierzchowski – skarbnik,
Wojciech Sadłowski – członek.

Członkowie Fan Clubu nie tylko uczestniczą w pracach na rzecz klubu, ale także biorą czynny udział w pracach KS „Apator”. Podczas Walnego Zebrania do Zarządu KS „Apator” Toruń na lata 1999-2002 z Fan Clubu weszli: Wiesław Banaszkiewicz, Zdzisław Wiśniewski aktywnie uczestnicząc w jego pracach oraz godnie reprezentując barwy KS „Apator” na terenie całej Polski.

Nagrody:
Rok 1998 – nagroda Fair Play za wzorowe zachowanie publiczności, szczególnie podczas spotkań derbowych – PKOL i „Rzeczpospolita”.
Rok 2000 – puchar przechodni dla sympatyków klubu za zdobycie pierwszego miejsca w Pomorskiej Lidze Kibiców – „Gazeta Pomorska”.