I. Wstęp i definicje

1. Serwis PiwoBar.pl jest stroną internetową umożliwiającą Użytkownikowi wyszukiwanie informacji o pubach i lokalach na terenie miasta Warszawy i okolic.

Dodatkowo serwis umożliwia:

a) wyszukiwanie informacji o promocjach zwanych „happy hours”

b) wyszukiwanie informacji o markach piw, ich cenach i miejscach sprzedaży

c) wyszukiwanie i publikowanie informacji na temat wydarzeń dotyczących pubów i lokali

d) dodawanie informacji na temat pubów i lokali wraz z szczegółowymi danymi, takimi jak: ceny piw, promocje, wydarzenia, godziny otwarcia, dane kontaktowe, wyposażenie lokalu i inne

e) umieszczanie przez Użytkowników na Portalu komentarzy, opinii oraz rekomendacji dotyczących lokali zamieszczonych w serwisie

2. Seriws PiwoBar.pl umożliwia otrzymanie darmowego piwa, w przypadku trwania promocji na stronie. Darmowe piwo może otrzymać tylko osoba pełnoletnia, która ma ukończone 18 lat. Darmowe piwo jest możliwe do odebrania w pubie lub lokalu, którego dotyczy dana promocja.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mówi się o:

Serwisie, portalu – należy przez to rozumieć stronę twoj-edziennik.com.pl.

Administratorze, moderatorze portalu – należy przez to rozumieć właściciela portalu piwobar.pl lub osobę zarządzającą portalem, której właściciel nadał takie uprawnienia.

Użytkowniku – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Koncie – należy przez to rozumieć zarejestrowane przez Użytkownika lub Operatora portalu konto, umożliwiające dostęp do części usług po podaniu odpowiedniego hasła oraz nazwy użytkownika.

Pubie, barze, lokalu – należy przez to rozumieć podmiot dodany do serwisu piwobar.pl.

4. Serwis PiwoBar.pl przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
II. Rejestracja konta w serwisie

1. Każda osoba, która ukończyła 18 rok życia może bezpłatnie zarejestrować się w serwisie piwobar.pl.

2. Rejestracja konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy wybrać nazwę użytkownika, hasło dostępu oraz aktualny adres e-mail.

3. Przy tworzeniu konto użytkownika wymagana jest akceptacja niniejszego regulaminu.

4. Użytkownik rejestrujący się w serwisie ponosi odpowiedzialność za podane i wybrane przez siebie dane rejestracyjne, które nie mogą naruszać praw osób trzecich.

5. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia konta użytkownika, w przypadku naruszenia regulaminu.
III. Zasady korzystanie z serwisu piwobar.pl

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Użytkownik publikuje treści w serwisie piwobar.pl wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w niniejszym paragrafie. Właściciel serwisu piwobar.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

3. Jeden użytkownik może stworzyć tylko jedno konto w portalu.

4. Zabrania się publikowania treści handlowych w serwisie bez zgody administratora portalu.

5. Administrator portalu zastrzega sobie możliwość modyfikacji lub usuwania treści dodanych przez użytkowników, bez obowiązku powiadamiania ich o przyczynach dokonania tych działań.

6. Nie będą dodawane wpisy, komentarze, itp. sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, związane z używkami, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej oraz o treściach wulgarnych, faszystowskich, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
IV. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być przesyłana za pomocą formularza kontaktowego na stronie Kontakt lub pod adres info@piwobar.pl.
V. Postanowienia końcowe

1. Administrator piwobar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.