Pedagog-psycholog, psycholog-psychiatra, psychiatra-psychoterapeuta. Jak to wszystko podobnie brzmi i jak wiele ma ze sobą wspólnego! Przecież wszystkie te zawody polegają na pomocy ludzkiej psychice. A jednak każdy zawód jest inny. Jakie są między nimi różnice poczytacie poniżej.

Psychiatra

jest lekarzem, studiował medycynę i wybrał specjalizację na psychiatrii – dotyczy ona ludzi zmagającymi się z problemami psychicznymi. Psychiatra może diagnozować choroby psychiczne i fizyczne, badać, przepisywać leki i zlecać badania laboratoryjne. W Polsce można do psychiatry można zapisać się na NFZ bez skierowania.
Psycholog

studiował 5 lat psychologię (na psychologii nie ma podziału na studia licencjackie i magisterskie, tylko są jednolite 5-letnie). Psychologia to nauka zajmująca się życiem wewnętrznym (poznaniem, odczuwaniem, dążeniem) oraz działaniem i zachowaniem ludzi. Psycholog posiada również wiedzę dotyczącą metod leczenia. Może udzielać pomocy psychologicznej, ale nie psychoterapii (ma ona szerszy zakres).
Psychoterapeuta

może być lekarzem lub psychologiem, jednak, żeby być psychoterapeutą musi skończyć dodatkowe studia z psychoterapii (w Polsce zazwyczaj trwają one 4 lata), a potem musi również zdobyć państwowy certyfikat psychoterapeuty. Psychoterapeuta prowadzi psychoterapię, czego nie może robić ani lekarz, ani psycholog bez tych dodatkowych studiów.
Neurolog

to lekarz zajmujący się chorobami organicznymi układu nerwowego. Musi skończyć medycynę i zdobyć tą specjalizację, ale też mieć praktykę na psychiatrii, więc ma wiedzę w zakresie diagnozy i terapii psychiatrycznej.
Pedagog

to osoba, która skończyła studia pedagogiczne i posiada uprawnienia pedagogiczne (nie idzie to zawsze w parze ze sobą). Zajmuje się wychowaniem (jego procesem, środkami, celami etc.) oraz kształceniem w kontekście całożyciowym. W zależności od skończonej specjalizacji może pracować z dziećmi i różnymi ludźmi w każdym wieku. Jego rola polega głównie albo na nauczaniu w klasach 1-3 i przedszkolu (jeśli to pedagog specjalności wczesnoszkolnej i przedszkolnej) lub doradzaniu, wspomaganiu procesu wychowania w placówce i poza nią (pedagog szkolny jak ja czy zatrudniony w organizacji pozarządowej).

Czy stało się dla Was bardziej klarowne czym zajmuje się przedstawiciel każdego z tych zawodów? Mam nadzieję, że tak! 🙂